Welkom bij de STA

Wie zijn wij, wat willen wij?

Op 5 september 1949 werd Arnhems eerste trolleylijn in gebruik genomen. In september 2019 zal aan dit feit de nodige aandacht worden besteed. Dit gegeven vormde de aanleiding om alle vervoermiddelen die ooit aan en onder de Arnhemse trolleybovenleiding gereden hebben, en die bewaard zijn gebleven, voor het nageslacht te bewaren. En, voor zover mogelijk, weer rijvaardig te maken. Tot 2018 ontfermde de Stichting Veteraan Autobussen zich 5 Arnhemse trolleybussen, 2 “gewone” bussen en een bijzonder voertuig: een ontijzelbus. Omdat de behandeling van elektrovoertuigen moeilijk in de activiteiten van de SVA inpasbaar bleek is besloten om voor deze bussen een eigen organisatie op te zetten. Op 21 juni 2018 werd de nieuwe Stichting Trolleymaterieel Arnhem notarieel opgericht. De doelstellingen van de STA zijn:

–  het zoveel mogelijk in originele staat (laten) terugbrengen van trolleybussen en autobussen, welke oorspronkelijk zijn gebruikt ter uitvoering van openbaar vervoer in Arnhem,

– het behoud van trolleybussen en autobussen, welke oorspronkelijk zijn gebruikt ter uitvoering van openbaar vervoer in Arnhem, om deze te behouden voor toekomstige generaties,

– het verhuren en uitlenen van herstelde trolleybussen en autobussen,

– het bijeenbrengen van een verzameling en het tentoonstellen van trolleybussen en autobussen, welke oorspronkelijk zijn gebruikt voor openbaar vervoer in en om Arnhem,

deelnemen met aan de STA toebehorende voertuigen aan evenementen in de ruimste zin van het woord.

Bij de boedelverdeling zijn de 5 trolleys en de ontijzelwagen mee overgegaan naar de Stichting Trolleymaterieel Arnhem. De vroegere stadsbussen van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem nr 51 (Ford benzinebus met Verheulcarosserie uit 1947) en 22 (Leyland met Verheulcarosserie uit 1968) zijn eigendom gebleven van de Stichting Veteraan Autobussen.
 
Het eerste doel van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem is het rijvaardig maken van de trolleys. Voor twee daarvan is dit niet weggelegd. Een trolley (nr. 139) zal vanwege zijn ouderdom (1956) niet dan tegen hoge kosten weer rijvaardig gemaakt kunnen worden. Het Nationaal Bus Museum in Hoogezand (Groningen) heeft hulp geboden door deze bus van binnen en van buiten weer geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het bestuur van de STA is het NBM zeer erkentelijk voor dit collegiale gebaar. Tijdens de feestelijkheden rond 70 jaar trolley in september zal de 139 weer in Arnhem te bewonderen zijn. Een andere trolley,  de Volvo-Den Oudsten nr 5177, zal als leverancier van zijn “leeftijdgenoot” nr 5180 gebruikt worden.
 
Het volgende doel is het vinden van een goede stalling voor de STA-voertuigen. Daar zal ook het verrichten van kleinschalig onderhoud mogelijk moeten zijn. Aan het inrichten van een tentoonstellingsruimte wordt ook gedacht, bij voorkeur in combinatie met de stalling en op een per openbaar vervoer bereikbare plaats.
 
Er mag niet voorbijgegaan worden aan de inmiddels tientallen vrijwilligers die het project van het trolleyherstel mogelijk helpen maken. Zij steken vele uren van hun vrije tijd in de activiteiten van de STA.
 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook een vrijwilligers-onderneming rond historisch materieel jaarlijks veel geld kost. Geld is dus altijd welkom, zie ook de rubriek Donateurs en vrijwilligers gezocht. Het beleid van de stichting is erop gericht dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 

© 2020 Stichting Trolleymaterieel Arnhem

Website ontworpen door Stojanowicz